Voor u aan magneetvissen begint willen wij u waarschuwen voor de risico’s met het werken met onze supermagneten.

Belangrijke zaken die u moet weten voor u begint

  • magneetvissen-kinderenPas op met kinderen: Deze vismagneten zijn geen speelgoed. Zorg ervoor dat de vismagneten niet in de handen van kinderen terecht komen. Sommige aanbieders/fabrikanten geven een limiet van minimaal 14 jaar. Wij geven het advies een limit aan te houden van 18 jaar. Van 14 tot 18 jaar onder begeleiding van een volwassene.

 

  • magneetvissen-elektrische-geleidbaarheidElektrisch geleidbaarheid: De vismagneet is elektrisch geleidbaar. Pas op met electriciteit, stopcontacten etc.

 

  • magneetvissen-kneuzingenHandschoenen: De vismagneten beschikken over een zeer sterke aantrekkingskracht. Pas op voor uw vingers, huid. Gebruik dikke beschermende handschoenen

 

  • magneetvissen-pacemakersPacemakers of andere implantaten: Vismagneten kunnen de werking van pacemakers en geimplanteerde defibrillatoren of welk geimplanteerd medisch hulpmiddel, pinnen, plaatjes in het lichaam beinvloeden. Houd als drager van dit soort apparaten of metalen delen in het lichaam voldoende afstand van de vismagneet. Waarschuw de dragers van zulke apparaten en metalen delen in het lichaam dat ze niet in de buurt van de vismagneet mogen komen

 

  • magneetvissen-zware-voorwerpenZware voorwerpen: te grote of te plotselinge belastingen, materiaalmoeheid en/of materiaalfouten kunnen ertoe leiden dat een vismagneet of een onderdeel ervan los raakt. Pas op als de vismagneet iets vast heeft en u het touw in de handen heeft. Wikkel het touw nooit om uw handen, armen of ander lichaamsdeel. Mocht het fout gaan, denk dan aan uw en andermans veiligheid. De aangegeven trekkracht wordt uitsluitend onder ideale voorwaarden bereikt. Houd hier rekening mee. Gebruik de vismagneet niet op plekken of in situaties waar bij falen personen schade kunnen lijden

 

  • magneetvissen-metaal-splintersMetaalsplinters: Vismagneten zijn broos. Wanneer twee vismagneten tegen elkaar botsen kunnen ze versplinteren. De kans is klein maar ook als een magneet hard tegen een metaal voorwerp aantrekt kan de vismagneet ook versplinteren. Scherpe splinters kunnen een aantal meters weg vliegen en uw ogen verwonden. Draag hierom een veiligheidsbril. Let er op dat eventuele personen om u heen eveneens beschermd zijn of afstand houden. Vermijd in het algemeen botsingen tussen vismagneten

 

  • magneetvissen-magnetisch-veldMagnetisch veld: Vismagneten wekken een verreikend, sterk magneetveld op. Ze kunnen onder andere televisies, laptops, hardschijven van computers, kredietkaarten/bankpasjes, digitale opslagmedia, mechanische horloges, hoortoestellen en luidsprekers beschadigen.

 

  • magneetvissen-nikkelallergieNikkelallergie: Vermeid langdurig huidcontact met de met nikkel gecoate vismagneet. Vermeid het gebruik van deze vismagneten als u al een nikkelallergie heeft.

 

  • magneetvissen-letopUitwerking op mensen: Magneetvelden van permanente magneten hebben naar de huidige stand van kennis geen meetbare positieve of negatieve uitwerking op de mens. Een bedreiging van de gezondheid door het magneetveld van een permanente magneet is onwaarschijnlijk, maar kan niet volledig worden uitgesloten. Vermeid voor uw eigen zekerheid een langdurig contact met de magneet. Berg de vismagneet minstens een meter van uw lichaam verwijderd op

 

  • magneetvissen-letopHittebestendigheid: Magneten verliezen bij een temperatuur vanaf 80 graden celcius voorgoed een deel van hun houdkracht. Houd hier rekening mee.

 

Fortika Company is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Fortika Company verstrekte informatie en geleverde producten.