Wetgeving metaaldetectie Nederland

In Nederland is toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.

Wetgeving metaaldetectie

In alle andere gevallen moet u toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het is verboden om zonder vergunning of toestemming van de eigenaar / overheid te graven naar archeologische vondsten of sporen mits men zich aan de normaal geldende regels houdt.

Let er op dat in een aantal plaatsen een algemeen verbod van toepassing is voor het gebruik van metaaldetectoren. Check altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als u twijfelt of informeer bij de gemeente waar u wilt gaan zoeken naar de APV.
Plaatsen zoals Nijmegen en Arnhem hebben een algemeen verbod voor het gebruik van een metaaldetector ivm veel achtergebleven munitie en explosieven uit de tweede wereldoorlog die nog altijd op bepaalde onder de grond liggen.

Let op: in andere landen zoals België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland etc. zijn er weer andere wetten van toepassing. Let hierop en informeer voor u in deze landen besluit te gaan zoeken.
De wetgeving en plekken waar men niet mag zoeken kan in de loop van de tijd wijzigen!

Regels metaaldetectie

Als metaaldetector amateur dient u zich aan de volgende regels te houden:Regels metaaldetectie

 • Wees een ambassadeur van deze mooie hobby
 • Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of beheerder van de grond of u op zijn/haar grond mag zoeken (neem voor de zekerheid, vooral bij overheids grond, legitimatie mee)
 • Plaatsen waar u zich niet met een metaaldetector moet begeven:
  • beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes
  • archeologische opgravings terreinen (zie oa www.kich.nl)
  • ingezaaide akkers
  • weidegebied met vee
  • beschermt natuurgebied
  • prive terrein waar u geen toestemming heeft gevraagd
 • Laat munitie liggen. Indien er sprake is van gevaar ga dan als volgt te werk:
  • stop meteen met (graaf)werkzaamheden
  • bedek blootgelegde delen van munitie voorzicht met aarde
  • markeer de positie en onthoud goed hoe u de plek kunt terugvinden
  • waarschuw de plaatselijke politie
  • ga absoluut niet met zelf met wapentuig slepen!
 • Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij u toestemming heeft verkregen van de bevoegde instanties (om mee te helpen bij een archeologische opgraving). Zie oa www.kich.nl
 • Ook beschermde cultuur historische plekken zoals bv. Kastelen, burchten, ruïnes en ingezaaide akkers, weidegebied met vee, beschermt natuurgebied zijn plekken die men met rust moet laten
 • Maak alle gaten die u maakt ook weer netjes dicht, behandel de natuur met respect, zorg ervoor dat u planten, bomen en graszoden niet beschadigd en laat het allemaal weer netjes achter. Dit voorkomt ook nog eens dat mensen en dieren zich kunnen verwonden
 • Neem zover als mogelijk is al het metaal wat u vindt, ookal is het niet interessant, mee. Denk aan het milieu. Metalen, vooral koper en lood zijn slecht voor het milieu. Deze metalen kunnen zelfs nog eens geld opleveren bij de ijzerboer
 • In de nacht zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die ’s nachts zoekt is verdacht bezig
 • Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort. De vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties. Zie het overzicht hieronder met de verschillende instanties waar u contact mee kunt opnemen

Archeologische instanties

Vondsten die gemeld dienen te worden kunnen aangemeld worden bij de archeologische instanties.
Geldmuseum Utrecht

 • Geldmuseum Utrecht
  www.geldmuseum.nl
  Bezoekadres: Leidseweg 90, 3531 BG, Utrecht
  Telefoon: 030-2910492
  Fax: 030-2910467
  Email: info@geldmuseum.nlVoorheen ook KPK (Koninklijk Penningen Kabinet te Leiden. Na de oprichting van het Geldmuseum te Utrecht in 2003 zijn het KPK, Nederlands Muntmuseum en de numismatische collectie van de Nederlandse Bank samengegaan. Nu bekend als Geldmuseum Utrecht
 • Rijksdienst voor het Cultureel erfgoedRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  www.cultureelerfgoed.nl
  Algemeen postadres: Postbus 1600, 3800 BP AmersfoortBezoekadressen:
  Smallepad 5, 3811 MG, Amersfoort (tel: 033 – 4217421)>
  Oostvaardersdijk 01–04, 8244 PA, Lelystad (tel: 0320 – 269700)>
  Hobbemastraat 22, 1071 ZC, Amsterdam (tel: 020 – 3054545)>
  Visseringlaan 3, 2288 ER, Rijswijk (tel: 070 – 3073800)>
  Voor inhoudelijke vragen: InfoDesk, 033 – 421 74 56, info@cultureelerfgoed.nl

De provinciaal archeologen

 • Friesland
  Provincie Fryslan
  Afd. Ruimtelijke plannen
  Dhr. G. de Langen
  Email: vsmp@fryslan.nl
  Postbus 20120
  8900 HM Leeuwarden
  tel. 058-292 54 87
 • Groningen
  Provincie Groningen
  Dienst Ruimte en Milieu
  Dhr. H.A. Groenendijk
  Email: h.groenendijk@provinciegroningen.nl
  Postbus 630
  9700 AP Groningen
  tel. 050-316 42 91
 • Drenthe
  Drents Plateau
  Dhr. W.A.B. van der Sanden
  Email: w.sanden@drentsplateau.nl
  Postbus 117
  9400 AC Assen
  tel. 0592-30 59 32
 • Overijssel
  Het Oversticht
  Mw. S. Wentink
  Email: swentink@oversticht.nl
  Postbus 531
  8000 AM Zwolle
  tel. 038-421 32 57
 • Flevoland
  Provincie Flevoland
  Provinciaal archeoloog
  Joris Habraken
  Email: joris.habraken@flevoland.nl
  Afdeling Jeugd, Samenleving en Cultuur
  Kamer West 3.17
  tel. 0320-265541
 • Gelderland
  Provincie Gelderland
  afdeling P & C / WSC
  Team Cultuur & Cultuurhistorie
  dhr V.L.C.M. (Vincent) Vleeshouwers
  Email: v.vleeshouwers@prv.gelderland.nl
  tel. 026-3598552
 • Utrecht
  Landschap Erfgoed Utrecht – Meldpunt Archeologie
  Bezoekadres: Bunnikseweg 25, 3732HV De Bilt
  Telefoon: 030 2205534
  Email: Meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl
  Internet: www.Landschaperfgoedutrecht.nl
 • Noord-Holland
  Provincie Noord-Holland
  Dhr. R.A. van Eerden
  Email: eerdenr@noord-holland.nl
  Houtplein 33
  2012 DE Haarlem
  tel. 023-514 40 12
 • Zuid-Holland
  Provincie Zuid-Holland
  Bureau Cultuur
  hr. R. Proos
  Email: rhp.proos@pzh.nl
  Postbus 90602
  2509 LP Den Haag
  tel. 070-441 84 45
 • Zeeland
  Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
  Archeologie
  Dhr. R.M. van Dierendonck
  Email: rm.van.dierendonck@scez.nl
  Postbus 49
  4330 AA Middelburg
  tel. 0118-67 08 70
 • Noord-Brabant
  Provincie Noord-Brabant
  Afdeling Welzijn, Educatie en Cultuur
  Dhr. M. Meffert
  Email: mmeff@brabant.nl
  Postbus 90151
  5200 MC ‘s-Hertogenbosch
  tel. 073-680 80 20
 • Limburg
  Provincie Limburg
  LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap)
  Brusselsestraat 10 D
  6211 PE Maastricht
  Telefoon 043 321 25 86 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
  Email: info@lgog.nlStaan er in het bovenstaande overzicht onjuistheden, neem dan aub contact op metinfo@fortikacompany.nl.

  Afbeeldingen en teksten mogen niet vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Fortika Company detection systems.